Gyűjtögetek – válogatok – alakítok – alkotok

Gyűjtögetek – válogatok – alakítok – alkotok

Ősi és eleven (Hozott isten, holdacska!)

2020. február 16. - Timár_Krisztina

holdacska.jpgHiánypótló kötet, gyönyörű és profi műfordításokkal tele, lelkiismeretesen és ügyesen szerkesztve. Kiváló vásárt csináltam vele, kár, hogy csak antikváriumokban lehet beszerezni, bár fogalmam sincs, ha manapság újra kiadnák, mekkora piaca lenne.

Tőlünk keletre, de még az Urálon innen élő, finnugor nyelvű népek népköltészetéből válogat olyan darabokat, amelyek ezeknek a népeknek az ősi hitvilágát őrzik. (Különben nem is olyan ősi: egészen újak is vannak közöttük, amelyek akár a gyűjtők életében keletkezhettek, szóval abszolút élő – vagy legalábbis a gyűjtés idejében még eleven -hiedelmekről van szó. Ami amúgy egész normális dolog, nekem is tanítottak hároméves koromban archaikus népi imádságot, persze úgy, hogy az illető nem tudta, hogy archaikus népi imádságot tanít.) Varázsigék, ráolvasások, átokszövegek, imák vannak köztük, lakodalmas és halotti költészettel, azaz siratókkal. Pogány szövegek, gyakran keresztényiesítve, de megőrizve sajátos vonásaikat.

Oldalakat tudnék belőle idézni (a bejegyzés alján meg is tettem), akkor se tudnám igazán megmutatni, mennyi minden van ebben a 390 oldalnyi szövegben. Két hónapja olvasom, mindennap hármat, néha többet, és nem untam meg. Az ütemhangsúlyos ritmikájuk, az alliterációik, a gondolatritmusaik, az elszórt rímeik belebújtak a fülembe, és nem jönnek ki onnan. Egyszerű képekkel manipulálnak, de úgy, hogy hónapok múlva is felismerhető marad az egyediségük.

Hirtelen nem is nagyon tudnék olyat mondani belőle, ami nem tetszett. A társadalmi viszonyok, amelyekről árulkodnak, azok nem mindig tetszenek, de azokról nem a versek tehetnek.

És hát a fordítói gárda… az önmagában véve garancia. 

Annyira jól elvoltam ezekkel a versekkel, hogy ha nem ígértem volna meg, hogy márciusban szibériai népköltészetbe kezdek, most azonnal Erdélyi Zsuzsanna népi imádságaival folytatnám. Ami késik, nem múlik – azt is be fogom ütemezni még a tavaszra.* 

Utóirat: Érdekes érzés tudni, hogy olyan könyvem van, amelyik Bródy János polcán is megbecsült helyet foglal el. Dolgozott belőle, konkrétan amikor az István, a király szövegkönyvét írta. Konkrétan látni, honnan dolgozott. (Lásd a bejegyzés aljától számított második idézetet.) Félreértés ne essék, ezt nem gúnyból mondom: ahhoz, hogy ezt megtehesse, végig kellett olvasni az egész kötetet többször. Egy mordvin imádságból vett sorokat, és egy jó hosszú mari (cseremisz) imádságból is, két különböző helyről, majd ugyanolyan stílusban írt hozzájuk további szöveget. Ilyet én is fogok csinálni.

* Frissítés: Megtörtént. 

Ezt 2018. február 28-án írtam. 

Pontszám: 10/10

Kiadási adatok: Európa, Budapest, 1979. 426 oldal, Ágh István, Bella István, Illyés Gyula, Képes Géza, Rab Zsuzsa, Tandori Dezső fordítása

 

Idézetek: 

Imádság Keremet Istenhez

Keremet Isten, gondviselőnk,
Keremet Isten, oltalmazónk,
jó is vagy,
rossz is vagy,
kisebb vagy bár Istennél,
de te is tudsz Isten lenni.
Fönti, fönti röptödben
elménket megcsapolod,
lenti járásodban
jártunk erejét veszed.
Jó termést adsz,
növeled a jószágot.
Őseink Istene,
öregapánk, öreganyánk segítője!
Őseink áldoztak neked,
öregapánk, öreganyánk imádott,
bikát vágtak neked,
sört főztek szomjadra.
Ősi szokás szerint
ide kijöttünk,
nagy bikát vágtunk,
főztünk hordó sört,
gondolatot gondoltunk,
szóval szóltunk,
jeles napot jelöltünk,
híreszteltük a falu széltibe-hosszába,
ősi szokás szerint
e helyre kijöttünk,
térdünkre térdeltünk,
hogy egészséget kérjünk.
Fönt röpülő Keremet,
alul járó Keremet,
legyen gondod falunkra,
áldj meg ésszel bennünket,
óvd a falu népét
bajtól, rossztól,
gonoszat gondolóktól,
határban mászkálóktól,
gabona-tolvajoktól.
Védd meg gabonánkat nagy széltől,
védd a forró ködtől!

Ágh István fordítása

 

Haligéző

Tenger tarka halacskája,
föveny fürge madárkája,
hullámok hűs fiacskája,
fenék fitos malackája,
ha mély vet föl, harapj rá,
ha part rúg el, lecsapj rá,
ha az öböl himbál – húzd le.

Tandori Dezső fordítása

 

Háborúban elesett siratása

Volt nekem egy sötét selyemszalagom,
elveszett a sötét sűrüségben.
Volt nekem egy égszín selyemszalagom,
elveszett a kék áfonyaerdőben.
Volt nekem egy piros selyemszalagom,
elveszett az epres erdő mélyén.
Volt nekem egy fehér selyemszalagom,
elveszett a zúzos zimankóban.
Volt nekem egy bíbor selyemszalagom,
elveszett a málnás meredélyen.
Volt nekem egy sárga selyemszalagom,
elveszett a tőzeges mocsárban.
Volt nekem egy lila selyemszalagom,
elveszett a szúrós szedres szélén.
Volt nekem egy zöld selyemszalagom,
elveszett a fenyves folyóparton.
Volt nekem egy arany fiam,
elveszett a hadak útján.

Rab Zsuzsa fordítása

 

Bosszuló varázsige

Szót aki szerte röptetett,
arany nyelvén forgatott,
szava annak röpüljön,
mérge annak ömöljön
maga fészkébe,
maga födelére,
annak szívét szívja,
máját mossa,
tüdejét telítse,
kebelét kerítse,
törzsét törje,
mirigyét marja!
Igém, aki ismétli,
annak fejét átfúrja,
agyát agyonmardossa,
szöghaját szaggassa
tüskös tűként,
boronatövisként!
Aki gonosz szóval szól,
ádázkodik átokkal,
tüzes tuskó torkába,
réz kampó nyelvébe,
Hiisi nyilallása fogába,
Lempo lakatja állába,
nyelve kővé keményedjen,
moha a száját szője be!

Rab Zsuzsa fordítása

 

Vérzést elállító varázsige

Mária, szent szűzanya
széles tenger széliben
arany kövön kuporog,
arany fonalat fűzöget,
arany tűvel öltöget.
Erek, ahol szakadnak,
ölti őket össze,
vér, ahol vereslik,
ő felfogja folyását,
ereket köt egybe,
bőr alatt látatlan,
bőr felett forratlan.
Seb, ahol szivárog,
ott a sebet beköti
színarany szíjjal,
színselyem zsinórral,
se nem sajog, se nem fáj, ámen!

Rab Zsuzsa fordítása

 

Halfogó varázsigék

Megindultam én, Fjodor,
Isten áldott szolgája
folyóra meg a tóra.
A tavon sziget,
szigeten trónus,
trónuson ül három szent:
Jézus Krisztus,
Péter és Pál
meg Gábriel, a kulcsár.
Kérje ez a három szent
Istent az én nevemben,
hogy sok halat foghassak
varsámmal és hálómmal,
Gábriel, kulcsár,
nyisd meg a zárad,
hálómba, varsámba
küldj mindenféle halat,
sok-sok jóféle halat!
Hajtsd a fürge halakat,
vígan vickándozókat
hálómba és varsámba!
Te jótevő, jámbor szent
Kozma Demjén, fogj pártul:
rézvessződ ragadd meg,
ragadd meg és rázd meg:
vessződdel a halakat
verd ide hozzám,
vissza se nézve!
Sürgesd űköt serényen:
vissza ne forduljanak,
hamar hozzám ússzanak!
Ha rontó szem lesne rájok:
Sűrű ködöt bocsáss Ie
égtül a fődig.
Ha tán vadállat szimatol utánnok:
vadállatra saskeselyűt küldj:
vadállat fejét
velejéig vágja!

Képes Géza fordítása

 

Szemverés ellen

Megyek ajtótól ajtóig,
kiskaputói kiskapuig,
sík mezőre,
zöld rétre.
Sík mezőn,
zöld réten
hétszer hét testvér.
Hétszer hét testvérnek
hétszer hét nyila.
Átszúrják, átbökik
ezt a verést, ezt a rontást
az idegen igézését.
Megtisztítom, megszabadítom
Isten rabja én, a kisgyereket
ettől a veréstől, ettől a rontástól,
idegen igézésétől,
szürke szemtől,
fekete szemtől,
vörös szemtől,
fehér szemtől,
sarokból leskelődőtől.
Tisztítsd meg, szabadítsd meg ezt a gyereket,
ettől a naptól,
ezen órától
egész életére.
Ámen.

Ágh István fordítása

 

Kígyóűző

Avarszínű, aranyszínű,
fűzöld színű, hűs földszínű,
fanyűszínű, fenyőszínű,
hegyhátszínű, dombhátszínű,
gárgyult gémszínű,
földkurkász fekete kígyó,
kopasz fejű köve-bújó,
csupasz fejű kavicsa-bújó,
síma fejű hídja-bújó,
érdes fejű boróka-bújó,
rezes-szín, rőtes-tarkás,
mohaszínű, mocsári barkás!
Csellel meg ne csípj,
lesből meg ne marj.
Mogyorófa gyökerét mard meg,
nádszálat csípj meg.
Szád lesz akkor színe-méz,
ajkad lesz akár a vaj.

Tandori Dezső fordítása

 

Betegség elleni igék

Szélből-e, tűzből-e,
földből-e, vízből-e.
Szélből szakadt – széllel széledjen,
tűzből támadt – tűzzel tűnjön,
földből fakadt – földbe fúljon,
víz vetette – vízzé váljon,
tenger terítette – tengerhez térjen,
erdőből eredt – erdő elnyelje!
Erdő köve kövesítse,
tuskón legyen taplógomba!
Békén hagyjon, ne nyaggasson,
bújdokoljon tengeren túlra!

Tandori Dezső fordítása

 

Imádság a Tűzistenhez

Tűz Istene, tűz ura,
lángzó Isten, láng ura,
játszó Isten, forgó Isten,
szél nélkül szálló Isten,
örvény nélkül örvénylő,
nagy erő van tebenned,
sok a hasznunk belőled.
Te nagyságos erőddel
ételt sütünk meg főzünk,
hideg télben fűtőzünk.
Lángzó Isten, láng ura,
játszó Isten, forgó Isten!
Tél fagyaszt, vagy nyár aszal,
nem cseréled gúnyádat:
piros inget, nadrágot.
Tűz Istene, nem félsz te
se bojártól, se úrtól,
Tűz Istene, nem rettegsz
módostól se, gazdagtól.
Egy van, akitől félten félsz:
folyóvíztől, apádtól,
folyóvíztől, anyádról.
Áldozunk most tenéked,
fejet hajtunk előtted:
tiszteletedre levágtunk
veres tollú szép kakast,
megfőztük, megsütöttük.
Ím, elejbéd elhoztuk,
fejünket meghajtottuk,
tisztelt nevedet kimondtuk.
Fogadd ajándékunkat,
tekintsd leboruIásunkat!
Add meg, amit kérünk,
óvj, amitől félünk!
Ételt-italt végy szivesen,
szivünk szerint való legyen,
váljék egészségünkre,
változzék át erőnkre!
Nem jó helyen, időben
ösvényt hozzánk ne találj.
Menj, ahová kísérnek,
edd, amit teszünk elébed!

Rab Zsuzsa fordítása

 

(…)
Sujtó Isten, oltalmas,
földi bajok látója,
s te is, Tyustya királyunk,
erzák oltalmazója,
tekintsd tisztességtevésünk,
hallgasd meg a könyörgésünk!
Áldozatunkat fogadjátok,
amit kérünk, megadjátok,
népeteket bajtói megóvjátok!

Rab Zsuzsa fordítása

 

(…) A teremtő istennek, Niske Úrnak
nagy a mezeje,
nagy mezőn nagy domb,
nagy dombon nagy tölgy,
nagy tölgyön nagy fészek,
nagy fészekben egy fekete holló,
tölgy tövén rézhíd,
rézhídon rézház,
rézházban rézasztal,
rézasztalon rézabrosz,
rézabroszon rézserleg,
rézserlegben rézvíz,
rézvízben rézcsanak.
Gyere holló, védj meg,
gyere holló, óvjál,
gyere fújj,
gyere köpj,
fújj a varázslóra,
fújj az ördöngősre,
fújj a gonoszra,
fújj a boszorkára (…)

Ágh István fordítása

 

Szemverés ellen

Tenger, tenger
közepében öreganyó,
ül egy ezüst tuskón,
vasvasaló a fején,
ezüstolló a kezében.
A Teremtő, Gondviselő
kegyelme segíti
ezt az öreganyót.
Ez az anyó idejött
szárítani, pusztítani
a ravasz szemtől,
a félig verőtől,
a rontótói, ledöntőtől,
a jött-ment szemétől,
a hetvenhét szemtől,
a szerető szemtől,
a nem szerető szemtől,
az egész világ szemétől,
férfi, nő szemétől,
orosztól, erdei boszorkány szemétől,
erős kötéstől
keletkezett nyavalyát
űzni szívéből, gyomrából,
testéből, tagjaiból,
arcáról, bőréről,
lélegző torkáról,
egész valójából ennek a betegnek.
Mezőségi
vad mezőség,
közepén vasszérű,
vasszérűn vasoszlop,
vasoszlopon vasanyó,
vassöprű a kezében,
vassöprűvel kisöpri
a verő szemet,
a vágó szemet,
a bökős szemet,
a félig verőt,
a megbabonázót,
lábról ledöntőt.
A nagy vízen túlról
jön egy veréb
fészket rak,
tojást tojik,
fiókáit költi.
Mikor ezt a földet
kikölti,
csak akkor árthasson
a verő szem,
a félig verő,
rontó, igéző, ledöntő,
a jött-ment szeme, hetvenhét szem,
a szerető szem,
az egész világ szeme,
férfi, nő szeme,
orosz meg az erdei boszorkány szeme.
Ahogy a harkály,
fából a férget kiszedi,
elszárítja, elpusztítja,
elporlasztja, elszórja,
ég, föld közé küldi,
úgy szárítom, pusztítom,
porlasztom, szétszórom
ezt az erős rontást.

Ágh István fordítása

 

(…)
Ha idejársz a házba,
hogyha kérlek hiába –
fényes vízben, széles vízben,
mélyes mélyben
vasból való ház van,
vasból van az ajtaja,
vasból van az ablaka,
vasból van az asztala,
vas a kemencéje.
Vasból való házban
vasból való apó él,
vasbocskor a lábán,
vasból való öve van,
vasból a gúnyája,
vasból a kucsmája,
vas szék alatta,
vasbotját forgatja,
nem fél a disznótól,
nem fél a kutyától,
kutya meg nem foghatja,
disznó meg nem harapja,
fejszeél se foghatja,
tűz el nem hamvaszthatja,
varázsló el nem ronthatja,
rontó meg nem ronthatja.
Őt hívom, hogy űzzön el,
vele üldöztetlek el,
vasbotjával kerget el,
erre többet nem járhatsz!
Hagyj békét Maldának,
ne háborítsd többet!
Mert elküld a vasember
száraz fába, korhadt fába,
abban kuporoghatsz,
abban zsugoroghatsz,
ki nem szabadulhatsz
életed fogytáig!
(…)

Rab Zsuzsa fordítása

 

(…)
Várjatok, leányok, kedvesek,
várjatok, ne siessetek!
Várjatok, barátnék, kedvesek,
jobb kezemmel suhintok,
ezüst karperecet hajítok,
nektek ezüst hidat támasztok.
Bal kezemmel suhintok,
arany gyűrűt hajítok,
arany korlátot állítok.
Várjatok, leányok, kedvesek,
legelőször én megyek:
tallér, tallér a bocskorom,
vésett tallér a nyomom,
lépek tallér bocskorban,
tallér marad nyomomban.
Tallér nyomomba lépjetek,
korlát mentén menjetek.
(…)

Rab Zsuzsa fordítása

 

Kegyes Nagy Isten,
kegyes Teremtő Isten,
kegyes Mennydörgésisten,
kegyes Fiúteremtő Isten,
kegyes Erőisten,
kegyes Világisten,
kegyes Istenanya,
kegyes ég istene,
kegyes próféta,
kegyes angyalok kara,
kegyes szelleme a háznak,
kegyes angyala pénteknapnak,
kegyes Földanya,
kegyes Napanya,
kegyes Holdanya, Szélanya,
kegyes Fagyapó, Fagyanyó,
kegyes Vízanya,
kegyes Családgyarapító,
hosszú életet adj a családnak;
kegyes Jószágnemző, Jószágteremtő,
Jószágszaporító, Jószágőrző,
barombőség, barombőség akla, te,
barombőséged megnyisd;
kegyes Gabonateremtő, Gabonatermő,
Gabonaszaporító, Gabonaőrző,
gabonabőség, gabonabőség csűrje, te,
gabonabőséged megnyisd;
kegyes Méhszülő, Méhteremtő,
Méhgyarapító, Méhőrző,
méhbőség, méhbőség kaptára, te,
méhbőséged megnyisd;
arany, ezüst, réz pénzvagyon
hármas pénzestára, te,
hármas pénzvagyonod megnyisd!
(…)
Nap fénye világosságot,
hold fénye teljességet,
föld színe gazdagságot,
víz színe tisztaságot,
termékeny meleget adjatok,
hajnalcsillagként felkeljünk,
bolhák, ugráljunk,
hódok, gyűjtögessünk,
vidrák, hajlékonyak lehessünk,
fecskék, csevegjünk,
komló szára, fonódjunk,
borsószemek, guruljunk,
virágkelyhek, viruljunk,
viaszként lágyuljunk,
selyemként simuljunk,
jó sorshoz idomuljunk,
hosszú napokkal, hosszú évekkel,
kegyelmetekkel!
(…)

Tandori Dezső fordítása

 

Lidércnyomást oldó ráolvasás

Mint a madár elrepül:
erről az emberről is
tisztuljon el a rontás!
Mint a madár hirtelen
elrepül messzire:
ennek az embernek is
teste, csontja, tagjai
könnyűek legyenek!
Mint az aszat virága
levegőbe felrepül:
ennek az embernek is
csontjai, tagjai
könnyűek legyenek!
Mint a futó szélnek,
ennek az embernek is
csontjai, tagjai
könnyűek legyenek!
Mint a hajnali harmat
a napon felszívódik,
úgy szívódjék fel
róla is a rontás.
Mint a vízmosás mentén,
mint a nyúlcsapás mentén
tavaszi víz lefolyik,
erről az emberről is
úgy folyjon le a rontás!
Tíz, kilenc, nyolc, hét,
hat, öt, négy három,
kettő, egy, egy sincs!

Képes Géza fordítása

A bejegyzés trackback címe:

https://gyujtogeto-alkoto.blog.hu/api/trackback/id/tr8215477378

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása